Той е карал за Uber от 2012 г. и прави около 40 000 долара годишно

Питър Ашлок е извършил 25 000 пътувания за Uber. Тъй като вътрешните хора получават пари от публично предлагане на стойност 100 милиарда долара, той е на път към никъде.

Питър Ашлок от Котати, Калифорния, художник в свободното си време, е карал 25 000 вози за Uber.

От Дейвид Стрейтфелд