5 неща, които казвам на децата си, за да ги подготвя за бъдещето

Когато младите хора започват да навлизат в работната сила, нещата ще бъдат много по-различни, отколкото сега. Ето как да ги приготвите.

Кредит: IR_Stone / iStock / Getty Images Plus

От Стефан Касриел

Имам четири деца на възраст от 5 до 14 години и знам, че е много малко вероятно да следват същия образователен път ...